Saigon Travel
Tin tức
Hotline: (028) 7303 8687

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA ÚC

vnđ



 • Mô tả
 • Thông tin và lưu ý
 • Bình luận

Sydney_Opera_House

ÚC:

 • Thời gian duyệt hồ sơ: 10-30 ngày.
 • Thời gian lưu trú: 7-90 ngày.
 • Giá 4,500,000đ.

NEW ZEALAND (Viếng thăm):

 • Thời gian duyệt hồ sơ: 2-4 tuần.
 • Thời gian lưu trú: 7-14 ngày.
 • Giá: 5,500,000đ.

NEW ZEALAND (Công tác):

 • Thời gian duyệt hồ sơ: 2-4 tuần.
 • Thời gian lưu trú: 7-14 ngày.
 • Giá: 8,000,000đ.
Từ khóa: Bảng giá VISA Úc