facebook_pixel

Giải quyết công việc nhanh hơn

Tập thể công ty chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ các bạn, hãy liên hệ đúng phòng bạn cho nhu cầu của mình để được giải quyết nhanh hơn

THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG BAN

Phòng bán lẻ:
Chức năng: Giải quyết nhu cầu cho khách hàng lẻ
Email: tours@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng dự án du lịch nước ngoài
Chức năng: Giải quyết các dự án nước ngoài
Email: groups@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng dự án du lịch nội địa
Chức năng: Giải quyết các dự án trong nước
Email: domestic@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng kế toán
Chức năng: Giải quyết nhu cầu về kế toán & tài chính
Email: account@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng Hành chánh & Nhân sự
Chức năng: Giải quyết nhu cầu chung về hành chánh
Email: admin@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng điều hành du lịch
Chức năng: Giải quyết các thắc mắc về sản phẩm du lịch
Email: operation@saigon-travel.com
Điện thoại:

LIÊN LẠC CHUNG