facebook_pixel

Thông Tin Liên Hệ Các Phòng Ban

Phòng bán lẻ:
Chức năng: Giải quyết nhu cầu cho khách hàng lẻ
Email: tours@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng dự án du lịch nước ngoài
Chức năng: Giải quyết các dự án nước ngoài
Email: git@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng dự án du lịch nội địa
Chức năng: Giải quyết các dự án trong nước
Email: noidia@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng marketing
Chức năng: Giải quyết các thắc mắc về tiếp thị, quảng cáo
Email: marketing@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng kế toán
Chức năng: Giải quyết nhu cầu về kế toán & tài chính
Email: accounting@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng Hành chánh & Nhân sự
Chức năng: Giải quyết nhu cầu chung về hành chánh
Email: backoffice@saigon-travel.com / administration@saigon-travel.com
Điện thoại:

Phòng điều hành du lịch
Chức năng: Giải quyết các thắc mắc về sản phẩm du lịch
Email: operation@saigon-travel.com
Điện thoại: