Những xu hướng du lịch 2019

Không selfie, không hành lý và những xu hướng du lịch năm 2019 Năm 2019, ngành du lịch dự báo sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể, các du khách ngày càng xem nhẹ việc chụp ảnh “tự sướng” trong mỗi chuyến đi. Thay vào đó, họ lưu giữ kỷ niệm về hành trình qua […]

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox

*Chúng tôi không bao giờ spam